Har du svårt med oro, ångestkänslor av nedstämdhet, eller att inte duga/räcka till?


Kanske du befinner dig i kris?


Lever du i en osund relation, har separerat eller på annat sätt behöver arbeta med relationer?


AMA PSYKOLOGMOTTAGNINGEn mottagning på Södermalm. Fina ljusa lokaler nära Södersjukhuset.Välkommen!

VAD JAG ERBJUDER

TERAPI

ANHÖRIGSTÖD