Studie om anhöriga till personer med en psykossjukdom


Syfte

Att vara anhörig till en person med en psykossjukdom kan vara krävande och påverka livskvaliteten. Ständiga stresspåslag kan leda till utmattning, utbrändhet och i värsta fall utveckla sjukdomar.  Social stöd är en viktig skyddande faktor för psykisk och fysisk hälsa. Forskning visar att de anhörigas nätverk ofta minskar med isolation och ensamhet som följd. 

Stigma, fördomar och okunnighet om sjukdomen påverkar även sociala nätverk. 

Vi vill få en bild av anhörigas upplevelser och vardag med socialt stöd som fokus. Vi önskar  utforska om ett digitalt nätverk kan ha positiva effekter.


Ansvarig

Annette Aspered, Leg. Psykolog, leg psykoterapeut, specialist i psykologiskt behandling och psykoterapi. 


Vem kan delta i studien?

Personer som är anhöriga eller närstående till någon som är eller varit diagnostiserad med en psykossjukdom.


Vad förväntas av mig?

Deltagande i två intervjuer av max 45 minuter, en i juli och en i augusti. Intervjuer sker online, via en videosamtalstjänst.


Godkännande att spela in intervjuerna för att analysera dem.


Sekretess
Vi kommer att spela in intervjuerna. Bara Annette Aspered och Michele Dorigatti kommer att ha tillgång till inspelningar. De uppgifter som samlas in kommer att behandlas konfidentiellt, på ett sådant sätt att identitet inte kommer avslöjas för obehöriga. Inspelningar och alla andra personlig data kommer att radera efter studiens slut och senast efter ett år.