OM MIG


Jag är leg psykolog, leg psykoterapeut, specialist i psykologisk behandling och psykoterapi, specialist i klinisk psykologi. Ett område jag fördjupat mig i är krisbearbetning, trauma och sorg. Jag är certifierad EMDR terapeut och arbetar även med Prolonged Exposure. Livet består av kriser och utveckling. Det kan handla om relationsproblem, prestationsångest/utbrändhet, arbets- studierelaterade problem, problem att räcka till, upplevelser av att inte ”duga”, problem med identiet/självskänsla. När vi inte kommer vidare stoppas utvecklingen upp, det ”frusna” tillståndet kan permanents vilket leder till försämrad livskvalite. Det ”frusna” tillståndet har normaliserats. Här är behandlingar med EMDR mycket verksamma. Ett område som ligger mig varmt om hjärtat är psykosbehandling. Erbjuder handledning, behandling och anhörigstöd inom området.


Tar emot anhöriga till personer med psykisk ohälsa och missbruk. Ger även handledning i frågor som rör barn- och ungdomar. Tar emot föräldrar som upplever oro kring barnet eller ungdomen.


Jag har arbetat inom barn- och ungdomspsykiatri, skola och vuxenpsykiatri. Har haft eget företag i drygt 20 år. Utöver terapier, individuellt och i grupp, handleder jag inom kommun, psykiatri och primärvård. Handleder även inom ramen för psykoterapiutbildningen. Tar även emot digitalt.Välkomna!


Annette Aspered

Leg Psykolog, leg psykoterapeut, specialist i psykologisk behandling och psykoterapi, handledare, socionom

HUR KAN JAG HJÄLPA DIG?