ANHÖRIG/NÄRSTÅENDESTÖD


Tar emot anhöriga som hamnat i medberoendeskap utifrån kontakt med närstående som lider av beroendeproblematik, psykisk ohälsa eller annat.


Som anhörig är samhällets stöd ofta begränsat. Skuld och skam kan vara hindrande i att se till egna behov.

Har du frågor så besvarar jag dem gärna, så tveka inta att kontakta mig!