UTBILDNING & HANDLEDNING

UTBILDNING


Mottagningen erbjuder utbildning utifrån behov. Inom skola- och psykiatri har utbildningar i Lågaffektivt bemötande, Motiverande samtal, ACT, Kris och Trauma .
”Att se individen inte diagnosen – ge hopp” hållits. Till grupper; privat och inom kommun har utbildningar i att ”lära känna sig själv och ta kommandot i det egna livet” hållits. Traumautbildningar har hållits i Sverige, Mexico och Argentina.
Utbildningar inom psykosområdet.

HANDLEDNING


Handleder enskilt – och i grupp. Har erfarenhet av handledning både inom primärvård och psykiatri. Har haft kommunala uppdrag samt uppdrag inom LSS och Socialpsykiatri. Har specialkunskaper inom Psykos och Trauma. Har lång erfarenhet av handledning inom skolvärlden. Erbjuder även handledning till psykoterapistuderande.