TJÄNSTER

TERAPI

Öka din självkännedom och ta medvetna steg i livet

UTREDNING

Få kunskap om varför du fungerar som du gör i olika situationer

UTBILDNING

& HANDLEDNING

Mottagningen erbjuder utbildning utifrån behov

ANHÖRIG/

NÄRSTÅENDESTÖD

Skuld och skam kan vara hindrande i att se till egna behov